Amitges – Bonaigua

LAC AMITGES (2200 M)
PIC AMITGES (2824 M)

Pic Amitges
LAC GLACAT (2480 M)

Lac Glacat
ESTANY NEGRE DE DALI (2460 M)

Estany Negre de Dali
REFUGE MATARO (2450 M)

Refuge Mataro
ESTANY LLONG (2440 M)

Estany Llong
ESTANY REDO (2320 M)

Estany Redo
ESTANY DE GERBER ESTANY DE GERBER ET LES TRES PICS (2528 M)

Estany de Gerber et les 3 pics
VALLEE D’ANEU (2050 M)